Translate

วัสดุที่ใช้ในการเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น

เห็ดโคนญี่ปุ่น

วัสดุที่ใช้ในการเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น
 
วัสดุเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น ที่นิยมมากที่สุด  คือขี้เลื่อยจากไม้เนื้ออ่อน  เช่น  ไม้ยางพารา ไม้งิ้ว ไม้นุ่น ไม้ก้ามปู ไม้กระถินณรงค์  กากเป็นไม้เนื้อแข็ง  เช่น ไม้มะขาม ไม้ทุเรียน ไม้ขนุน  แต่ต้องทำการหมักสลายยางไม้เสียก่อน  วัสดุเพาะที่นิยมกรณีที่ไม่มีขี้เลื่อย   คือ  ฟางข้าว  ต้นข้าวโพด ต้นข้าวฟ่าง  วัสดุเพาะดังกล่าวนี้หากนำไปเพาะเห็ด จะทำให้ผลผลิตค่อนข้างสูงคุณภาพดี ไม่มีกลิ่นไม้ รสชาติดีกว่า  แต่ต้องทำการหมักจนกว่าวัสดุเพาะจะนิ่มและหอม  จึงจะสามารถนำไปเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่นได้
 
สูตรอาหารเห็ดโคนญี่ปุ่น   
เห็ดโคนญี่ปุ่นเป็นเห็ดที่มีคุณค่าทางอาหารสูง   ดังนั้น  การที่จะเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่นให้ได้ผลผลิตสูง  คุณภาพดี ก็ควรทำการเสริม หรือเติมธาตุอาหารที่เห็ดต้องการเข้าไปให้ครบถ้วน

สูตรทั่วๆไปสำหรับเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น
 
1.ขี้เลื่อยแห้ง  100 กก.      
2.รำละเอียด   10 กก.    
3.ใบกระถิ่นป่น  3 กก.
ข้าวโพดป่นหรือแป้ง  1 กก.   
4.ส่าเหล้า 1 กก.      
5.หินฟอสเฟต 1 กก.
6.ปูนโดโลไมท์หรือปูนขาว  1 กก.          
7.ดีเกลือ 0.1 กก.
 
การบรรจุถุงพลาสติกสำหรับเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น
ถุงพลาสติกที่นำมาบรรจุวัสดุเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น นิยมใช้ถุงกันร้อน  พับก้นเรียบร้อยแล้ว  สำหรับวัสดุเพาะที่เป็นขี้เลื่อย นิยมใช้ถุง  ขนาด 6.5 x 12.5 นิ้ว หนา 0.10 มม.  ถ้าเป็นฟางใช้  9x13 นิ้วหนา. 10 มม.  การบรรจุวัสดุเพาะลงในถุงนั้นควรบรรจุประมาณ 3 ใน 4 ของความสูง กด ทุบ เพื่อให้วัสดุเพาะแน่นพอสมควร หรือพยายามให้อากาศเหลือน้อยที่สุด แล้วจึงใส่คอขวด อุดด้วยจุกประหยัดสำลี